Ako odmerať nôžku?

Pre výber vhodnej veľkosti topánok je veľmi dôležité poznať dĺžku nožičiek Vašich detí. V prípade barefoot topánok sa neriadime bežným číslovaním veľkostí, ktoré je nám známe z bežných obchodov. Ba dokonca, je potrebné počítať aj s tzv. nadmerkom Je to priestor v topánke, ktorý dieťa potrebuje na pohyb a rast. Aby topánky dobre sedeli, musíme teda vyberať na základe vnútorných rozmerov dĺžky a šírky každej obuvi. Zohľadňujeme aj tvar chodidla, priehlavku či postavenie prstov, päty a členku...

Zdá sa Vám to komplikované? Nebojte sa, aj v tomto Vám poradíme ako jednoducho odmerať a posúdiť nožičky, a vybrať tak vhodné topánočky. :)

Ako správne odmerať nôžku?

Meranie za pomoci meradla (Meradlo +12)

Meradlo Plus 12 je presné meracie zariadenie, nezávislé od značky, typu modelu či veľkosti topánky. Za pomoci tohto meradla viete odmerať nielen dĺžku chodidla, ale aj vnútornú dĺžku topánky. Vnútorná dĺžka vhodných topánok by mala byť zhruba o 1,2 cm väčšia ako je chodidlo. Z tohto dôvodu meradlo automaticky pridáva 1,2 cm k reálnej dĺžke chodidla.

Pre zmeranie veľkosti nohy, resp. dĺžky chodidla:

 • Dieťa postavte bosé, alebo vo vhodných ponožkách na meradlo. Päta by mala byť pritlačená k zadnej časti meradla, a palec, resp. najdlhší prst, by mal byť položený na červenom špici. Na zadnej strane na stupnici odmeriate presnú dĺžku chodidla.
 • POZOR! Táto dĺžka je už aj s 1,2cm nadmerkom. Takže ak chcete vedieť reálnu dĺžku chodidla, je potrebné odpočítať 1,2 cm od Vami nameraného údaju.

Pre zmeranie vnútornej dĺžky topánky:

 • Meradlo vložíte do vnútorného priestoru topánky, zatlačíte zadnú stranu do päty a červený zobáčik natiahnete k špici. Príliš nepritláčajte, aby meranie bolo čo najpresnejšie. Predsalen každý materiál má svoje „pruženie“. Na stupnici odmeriate reálnu vnútornú dĺžku topánky. V tomto prípadne nič neodpočítavate.

Meranie za pomoci obkresu chodidla

Na toto meranie budete potrebovať papier, zastrúhanú ceruzku, pravítko a pár rýchlych rúk ;)

 • Dieťa postavte do stredu papiera tak, aby celou svojou váhou stálo na oboch nohách. Ak je to potrebné, vystrite pršteky, aby neboli skrčené. Jednou rukou si nôžku pridržiavajte a druhou rukou obkreslite chodidlo. Ceruzku sa snažte držať kolmo na papier, aby bolo meranie čo najpresnejšie. Rovnako postupujte aj pri druhom chodidle.
 • Do hotového obkresu pravítkom nakreslíme čiaru od stredu päty po najdlhší prst (zvyčajne palec). Táto čiara predstavuje dĺžku chodidla.
 • Pre zistenie šírky potrebujeme doplniť aj druhú čiaru tzv. „os“. Vedieme ju z rovnakého bodu, stredu päty, k stredu druhého prstu. Na túto čiaru spravíme kolmicu v najširšej časti chodidla. Táto čiara predstavuje šírku chodidla.

Ak máte všetko pomerané, pre výber vhodnej topánky je potrebné k vašej dĺžke a šírke pripočítať požadovaný nadmerok. Ideálny nadmerok je 1,2 cm do dĺžky a 0,2-0,4mm do šírky.

Napríklad ak ste odmerali nôžku s dĺžkou 13 cm a šírkou 5,5 cm, budete hľadať topánočky s vnútornými rozmermi okolo 14,2 cm a 5,7cm. Každé dieťatko je iné, a zvláda iný nadmerok. Spravidla u začínajúcich chodcov postačuje nadmerok max. 0,8-1cm. Rovnako v letnej obuvi (sandálkoch), capačkách, papučiach nemusíte mať príliš veľký nadmerok.

Meranie za pomoci našej šablóny

Pripravili sme si pre Vás šablónu na stiahnutie na zjednodušenie merania dĺžky a šírky chodidla. Šablónu si vytlačte vo formáte A4, bez okrajov pri 100% mierke. Aby ste si boli istý, že ju máte vytlačenú správne, premerajte stupnicu pravítkom. Toto meranie je vhodnejšie pre staršie deti, ktoré už vedia spolupracovať.

 • Preložte papier dohora na vyznačených miestach v dolnej a ľavej strane.
 • Nohu priložíte na spodnú čiaru tak, aby bočná strana chodidla kopírovala líniu preloženej strany. Za pomoci predkresleného pravítka odčítate dĺžku a šírku chodidla. Pre lepšie meranie môžete papier priložiť k stene, aby nedošlo k posunu nohy.
 • K nameraným dĺžkam pripočítajte želaný nadmerok.

Tip od nás:

 • Ak Vaše dieťatko príliš nespolupracuje, skúste ho pri obkresľovaní niečím zabaviť. Môžete ho postaviť na stôl, alebo parapetu k oknu. Deti väčšinou fascinuje pozerať sa z okna a pozorovať prírodu.
 • Pri menších deťoch je lepšie ak ste na meranie dvaja. Jeden dieťa zabáva a druhý obkresľuje.
 • Nemusíte sa snažiť urobiť celý obkres nožičky. Stačí, ak spravíte čiary v najdôležitejších bodoch, tzn. za pätou, najdlhší prst a šírku.
 • Meranie môžete robiť aj v ponožkách. Ale POZOR! Je dôležité, aby ponožka nebola príliš obtiahnutá a sťahovala tak pršteky. Môže tak dôjsť k rozdielu pri meraní aj niekoľko mm. Pri výbere zimných topánok, merajte chodidlo v hrubších ponožkách.
 • Nožičky nemerajte za pomoci odtlačku.
Späť do obchodu